Informační portál

 

Postup před realizací zakázky

 

 

Zaměření prostoru
K vypracování návrhu kuchyně stačí půdorys místnosti s přesnými rozměry. Zaměřte stěny, pozice oken, dveří, topení, výšky parapetů a místnosti. Máte-li provedeny el. rozvody, rozvody vody, odpady a odtah pro odsavač, proveďte i toto zaměření včetně popisu, z jakého materiálu jsou stěny, podlaha a strop. Zaměření prostoru Vám mohou provést i naši technici. Po konzultaci v naší vzorkovně Vám zpracujeme návrh kuchyně včetně cenové kalkulace. Před uzavřením zakázky dostanete informace o postupu realizace a přesném termínu montáže.

 

Návštěva truhlárny – vzorkové prodejny
Osobní konzultace s odborným poradcem – projednání Vašich požadavků (výběr materiálů a dalších doplňků, popř. spotřebičů).

Grafický návrh
Na základě dohodnutých požadavků Vám do jednoho týdne vypracujeme 3D grafický návrh včetně cenové kalkulace.

graficky-navrh-001graficky-navrh-004

 

 

Postup při realizaci zakázky

 

 

Sepsání smlouvy o dílo
Při sepsání smlouvy o dílo požadujeme zálohu, tj. 50% z celkové ceny díla v hotovosti nebo bankovním převodem. Po sepsání smlouvy, provádějí naši technici přesné zaměření a na místě vyřeší se zákazníkem i některé technické detaily.

Dodací podmínky
Doba dodání je 4-6 týdnů ode dne sepsání smlouvy o dílo.

Doplatek
Za realizaci je nutno uhradit do tří dnů od předání díla.

Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

 

NÁVOD, JAK SPRÁVNĚ UDRŽOVAT NÁBYTEK

 

 

Nábytek je vyroben z materiálu lamino, vysokotlakých laminátů (pracovní desky), fólií, akrylátů (dvířkovina), masiv, dýha a jiných dekorativních materiálů.

Tento materiál má velice dlouhou životnost, ale záleží také na tom, jak se k němu chováme.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA:
► nábytek zásadně nemyjte promáčeným hadrem, který za sebou nechává mokré stopy nebo drsnou houbičkou, která by mohla znehodnotit a poškrábat povrch nábytkových dvířek nebo jiného povrchu,

► DOPORUČUJEME K ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ MĚKKÝ HADŘÍK NAMOČENÝ POUZE V TEPLÉ VODĚ S PŘÍDAVKEM SAPONÁTU. Dbáme na úplné odstranění saponátu vodou – dočista a dosucha. V případě materiálů z akrylátu, vám současně dodáváme speciální čistič k tomuto povrchu, který obsahuje návod na jeho údržbu. V případě materiálů z dýhy a masivního dřeva s povrchovou úpravou – lak, olej nebo vosk se udržují odpovídajícími čisticími prostředky.

►v žádném případě na povrch netlačit, nepoužívat prostředky s drsným povrchem, organická rozpouštědla, ředidla, benzín, odlakovače, písek a podobné agresivní látky.

► váš nábytek je opatřen ABS hranami na předních stranách skříněk, které jsou velice kvalitní, ale nevydrží veliký nápor vody a tepla,

► do nábytku nevkládejte mokré nádobí, skříňky nejsou vodotěsné, mohlo by dojít k nafouknutí lamina,

► pracovní deska je opatřena polyrey – laminátem, který však nevydrží přímé teplo od rozpáleného nádobí, velké rány tupými nebo ostrými předměty,

► pokud má váš nábytek bodové osvětlení, dbejte, aby dvířka nebyla vystavena přímému záření bodového světla, hrozí poškození kuchyňských dvířek,

► je-li váš nábytek vybaven celo-prosklenými hliníkovými dvířky, dbejte zvýšené opatrnosti při zavírání a nárazu do kovového madla, hrozí prasknutí skla,

► spodní část nábytku může být osazena sokly, které mají na sobě soklové těsnění o výšce 15 mm. Větší výšku než 15mm vody těsnění nevydrží, proto hrozí nabobtnání soklů.

NA VÝŠE UVEDENÉ BODY V NÁVODU, NEBUDE BRÁN ZŘETEL PŘI REKLAMACI. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ SE INFORMUJTE U SVÉHO DODAVATELE.

Comments are closed.